Visa điện tử có thời hạn ngắn chỉ 1 tháng

Kể từ ngày 01/02/2017, công dân đến từ 40 quốc gia sẽ được cấp visa điện tử khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn visa là 1 tháng. Thời (Đọc tiếp)