Tư Vấn Dịch Vụ Xin Visa   0902 183 755    0904 919 482

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hà Nội

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hà Nội

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hà Nội Thẻ tạm trú là loại thẻ dùng thay cho visa khi người nước ngoài muốn ở lại với mục (Đọc tiếp)

Thẻ tạm trú

Quý vị cần thẻ tạm trú để sinh sống một cách hợp lý tại Việt Nam. Tuy nhiên, Quý vị chưa nắm rõ về quy trình xin thẻ tạm trú (Đọc tiếp)