Lệ phí cấp visa việt Nam cho người nước ngoài 2017

Mức thu lệ phí cấp visa Việt Nam cho người nước ngoài 2017. Lệ phí xin cấp visa thị thực, thẻ tạm trú, thường trú cho người nước ngoài và người (Đọc tiếp)