Tư Vấn Dịch Vụ Xin Visa   0902 183 755    0904 919 482

Dịch vụ giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Dịch vụ giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Dịch vụ giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội Bạn có đối tác, người thân, bạn bè là người nước ngoài đang làm việc tại Hà (Đọc tiếp)

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội nhanh chóng Giấy phép lao động là giấy tờ cho phép người lao động nước ngoài làm (Đọc tiếp)

Workpermit

Theo quy định người nước ngoài có hợp đồng lao động với công ty Việt Nam từ 3 tháng trở lên cần phải có work permit (Giấy phép lao động). (Đọc tiếp)