Điều kiện và lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống và làm việc lâu dài thì đều có thể làm thủ tục xin thẻ tạm trú 2- dưới năm. Tuy nhiên điều (Đọc tiếp)