Bạn cần xin visa làm việc 1 năm ký hiệu DN hay visa với thời hạn 12 tháng được phép xuất nhập cảnh nhiều lần,

xem chi tiết thông tin về quy định, thủ tục dịch vụ

Liên hệ với chúng tôi để có thông tin tốt nhất cho bạn.